onsdag 24 juni 2009

Cykelpolitik

Det framstegsoptimistiska Folkpartiet i Stockholm har lagt ut en skiss till cykelprogram på webben, för kommentarer från intresserad allmänhet. Följ länken och var med i diskussionen!

De värderingsstudier som vi gjort på mitt kontor (landstingets regionplanekontor) visar att både miljö- och hälsotrenderna kommer finnas kvar och dessutom växa sig starkare, vilket betyder ännu mer cykel. Det finns också nya studier som konsultföretaget WSP gjort som visar att cykelinvesteringar är lönsamma, man får mycket mobilitet för pengarna. Och då har man ändå inte räknat in vinster i folkhälsa och renare luft. I regionplanen finns redan ett regionalt cykelnät, nu gäller det att komma igång med planer och investeringar.

Vad gäller de konkreta förslagen: där det finns markreservat för tvärbana (längre fram i tiden) kan man redan nu anlägga cykelbana. Detta gäller till exempel mellan centrala Sundbyberg och Kista. Över huvud taget är det bra med cykelbana längs spår, som ju ofta går "raka spåret" i pendlingsriktningen. Spårväg syd är en annan tvärförbindelse i framtiden där man kan lägga provisorisk cykelbana på spårreservatet.

Det vore bra om staden kan planera "cyklostrador", extra fina och upplysta och vinterunderhållna cykelbanor på de vanligaste pendlingsvägarna.

I cykelns mecka, Köpenhamn, har man ställt in rödljusen så att cyklisterna får "grön våg" istället för bilarna. Detta kan man kanske göra först när man fått upp volym i cykeltrafiken.

Speciellt för Nordvästra Stockholm, Kista med 30,000 arbetsplatser, gäller att man måste samverka med andra kommuner (Solna och Sundbyberg) när man planerar cykelbanorna. Detsamma kan gälla Skärholmen-Kungenskurva-Flemingsberg, ett samarbete med Huddinge.

Inga kommentarer: