tisdag 26 augusti 2008

"klyftor" vilseledande

Föstasidan DN (27/8 2008) har rubriken "klyftorna mellan rik och fattig ökar", visar statistik om medelinkomstökningar i Botkyrka och Danderyd.

Varför ska Botkyrka ses som förlorare i detta, när båda kommunerna de facto är vinnare? Det är ju inte själva klyftan som egentligen är nyheten, nyheten är att hela Stockholm har god tillväxt.

En anledning att vara försiktig med statistik från Botkyrka är att människor ofta flyttar därifrån när de börjar tjäna mer pengar. Medelinkomsten bland alla människor som bott i Botkyrka under 2000talet är förmodligen betydligt högre än bland de som bor i Botkyrka just i dag.

Begreppet "klyftor" bör användas med försiktighet. Ordet "klyfta" ger intryck av att det inste skulle finnas någon mellan Danderyd och Botkyrka, att det bara finns ett stort gap emellan. Så är det naturligtvis inte, det finns 24 andra kommuner i Stockholms län som har medleinkomster mellan Botkyrkas och Danderyds, vissa närmare Danderyd, vissa närmare Botkyrka, och vissa ungefär mitt emellan.

FRA - en fråga om byråkrati

Få hemligheter finns längre att snappa upp genom att lyssna på radiovågor. En myndighet, försvarets radioanstalt, har därför spelat ut sin roll. I den bästa av världar skulle man informera sin huvudman om att man inte längre behövs, lägg ner verksamheten och sälj inventarierna. Eller öppna ett museum om verksamheten ligger i glesbyggd. Byråkratins inre logik är dock att man alltid anpassar sig för att få nya resurser och större ansvarsområden.

Med det inte sagt att att byråkratier inte ska vara innovativa, men det ställs höga krav på politiker att ta ställning till om det verkligen ligger i det allmännas intresse att nya verksamheter startas.