tisdag 16 december 2008

Sekularisering

En intressant debatt om sekularisering håller på att ta fart. Sedan ett par veckor diskuteras dödshjälp mer intensivt, till exempel i SvD.

Genom Liberati drar jag mitt egat strå till stacken. Vi har nyligen publicerat ett sekulariseringsmanifest på expressen web.

Vi följer upp med att diskutera kyrkans roll i politiken på politikerbloggen.

Just eutanisifrågan är mycket knivig. Klart för mig är ändå att individens ställning måste stärkas gentemot staten vad gäller döden. Tydlöigt är också att de främsta eutanasimotståndarna drivs av helighet och inte medmänsklighet.

Gamle Affe Svensson är också ute i frågan om sekularisering, i det här fallet huruvida skolavslutning ska hållas i kyrkan. Det är väl ok att den hålls där, men Svenssons argumentation är mer än lovligt nattstånden.

fredag 5 september 2008

Hysterisk skrikfest!

Konsul Ingemar Karlsson har publicerat en bok i Kurdfrågan. Unga arga Kurder tycker boken är dålig och söäge "öh ba boken suger". Karlsson blir hysterisk. Ungdomarna forstätter bräka.

Vi vanliga dödliga lär oss inget av det hela, utom att Karlsson är pompös och att unga kurder gillar att reta Karlsson.

För folkpartiet finns inga vinster i denna debatt, och inte för Kurdistan heller.

tisdag 26 augusti 2008

"klyftor" vilseledande

Föstasidan DN (27/8 2008) har rubriken "klyftorna mellan rik och fattig ökar", visar statistik om medelinkomstökningar i Botkyrka och Danderyd.

Varför ska Botkyrka ses som förlorare i detta, när båda kommunerna de facto är vinnare? Det är ju inte själva klyftan som egentligen är nyheten, nyheten är att hela Stockholm har god tillväxt.

En anledning att vara försiktig med statistik från Botkyrka är att människor ofta flyttar därifrån när de börjar tjäna mer pengar. Medelinkomsten bland alla människor som bott i Botkyrka under 2000talet är förmodligen betydligt högre än bland de som bor i Botkyrka just i dag.

Begreppet "klyftor" bör användas med försiktighet. Ordet "klyfta" ger intryck av att det inste skulle finnas någon mellan Danderyd och Botkyrka, att det bara finns ett stort gap emellan. Så är det naturligtvis inte, det finns 24 andra kommuner i Stockholms län som har medleinkomster mellan Botkyrkas och Danderyds, vissa närmare Danderyd, vissa närmare Botkyrka, och vissa ungefär mitt emellan.

FRA - en fråga om byråkrati

Få hemligheter finns längre att snappa upp genom att lyssna på radiovågor. En myndighet, försvarets radioanstalt, har därför spelat ut sin roll. I den bästa av världar skulle man informera sin huvudman om att man inte längre behövs, lägg ner verksamheten och sälj inventarierna. Eller öppna ett museum om verksamheten ligger i glesbyggd. Byråkratins inre logik är dock att man alltid anpassar sig för att få nya resurser och större ansvarsområden.

Med det inte sagt att att byråkratier inte ska vara innovativa, men det ställs höga krav på politiker att ta ställning till om det verkligen ligger i det allmännas intresse att nya verksamheter startas.