tisdag 16 december 2008

Sekularisering

En intressant debatt om sekularisering håller på att ta fart. Sedan ett par veckor diskuteras dödshjälp mer intensivt, till exempel i SvD.

Genom Liberati drar jag mitt egat strå till stacken. Vi har nyligen publicerat ett sekulariseringsmanifest på expressen web.

Vi följer upp med att diskutera kyrkans roll i politiken på politikerbloggen.

Just eutanisifrågan är mycket knivig. Klart för mig är ändå att individens ställning måste stärkas gentemot staten vad gäller döden. Tydlöigt är också att de främsta eutanasimotståndarna drivs av helighet och inte medmänsklighet.

Gamle Affe Svensson är också ute i frågan om sekularisering, i det här fallet huruvida skolavslutning ska hållas i kyrkan. Det är väl ok att den hålls där, men Svenssons argumentation är mer än lovligt nattstånden.