onsdag 18 juli 2012

Sigtuna utsugare

Idag släppte jag av min 15åriga son på Arlanda, han ska på sitt livs första språkresa. Med mig hade jag mina 2 och 6-åriga döttrar. På plats avsedd för avstigning ställde jag bilen, och vi steg av, steg in, och steg tillbaka på fem minuter. Fem minuter torde vara att betrakta som normalt för avstigning med mer komplicerade sällskap.

Tråkigt nog tycker inte Sigtuna kommun likadant. När jag kom tillbaka satt en gul lapp med saftiga 900 kr i böter på min ruta. Ingen aktivitet mellan kl 06:29:30 och kl 06:33:29 står det.  Det hävdas att jag under dessa knappa fyra minuter "stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- och avstigning".


Jag tycker Sigtuna kommun i detta fall bär sig väldigt snarstucket åt. Jag hoppas kommunen kan riva boten, som har ringa ekonomiskt värde för kommunen men ett potentiellt större värde i sk bad will. Varför kommunen alls vill figurera med namn på Arlandas trafikböter är inte lätt att begripa.