fredag 9 september 2011

Sveriges bistånd till Etiopien - ren idioti


Vad är det nu för ett konstigt land som dömer två svenska journalister till fängelse för "terrorism"?

Jo det är ett land som Sverige givit omfattande bistånd till under de senaste femtio åren. 2011 är inget undantag, Sverige satsar 236 miljoner kronor på bistånd till Etiopien under 2011. Vägledande för Sveriges biståndsinsatser är en strategi som utarbetades 2003 under ledning av den dåvarande biståndsministern Jan O Karlsson. Strategin konstaterar följande:

"Det regerande partiet EPRDF har en överväldigande majoritet av platserna i parlamentet, men dess reella stöd i samhället ifrågasätts. Oppositionspartier finns, men rapporter om trakasserier av regeringen förekommer. Trots regeringens uttalade ambitioner är brott mot de mänskliga rättigheterna vanliga. Regeringen använder rättsliga och andra metoder för att begränsa yttrandefriheten bland annat för den privata pressen.

Etiopiens regerande parti EPRDF ansluter sig till begreppet revolutionär demokrati. Detta synsätt har sin grund i kollektivt deltagande och representation baserad på samförstånd.

Demokratiseringsprocessen i Etiopien påverkas av hur de sociala och ekonomiska relationerna på olika nivåer i samhället förändras över tiden. Den etiopiska regeringen har hittills haft en i det närmaste total kontroll över landets resurser, vilket gör att frågan om fördelning av statens resurser och beslutsbefogenheter är av största vikt.
"

Man konstaterar alltså att man har att göra med en odemokratisk socialiststat. Politiska friheter är begränsande, de styrande visar inget engagemang för demokrati och öppenhet, och staten har i det närmaste total kontroll över landets resurser. Med regeringen för detta härke förhandlar man sedan om biståndsinsatser. Man kan inte arbeta tillsammans med regeringen för demokrati, det har den bristande intresse för. Sida har givit stöd till civilsamhällets organisationer, vilket blir svårare och svårare i takt med att regeringen förbjuder utländskt stöd. Samtidigt flödar de Svenska biståndspengarna in i den offentliga sektorn, som alltså styrs genom det ledande partiets envälde.

Regeringen Reinfeldt förlängde Jan O Karlssons Etiopienstrategi till och med 2010, en ny biståndsstrategi är i vardande.

Låt oss hoppas att regeringen avvecklar allt stöd som sker i samarbete med den Etiopiska regeringen.

torsdag 1 september 2011

Trädmordseländet i Stockholm

Lösningen på trädmordsproblemet är att ersätta mördade träd med kulisser, som får stå till ett nytt träd nått full storlek. En trevlig modell har utvecklats i Upplands Väsby.