måndag 2 september 2013

Martin Ängeby - Ett Europa för alla

På en gata i Saigon 1982

Jag är uppvuxen i Enskede, Moskva, Hanoi, Madrid och London. Mest i Enskede utanför Stockholm. Som tioåring flyttade jag till Vietnam med min familj. Pappa hade blivit chef för Sidas biståndskontor och skulle ro iland BaiBang-projektet, pappersbruket för miljarder som fått utstå mycket kritik i Sverige. Svensk ekonomi gick med stora underskott på den här tiden. Jag gick i en svensk 1-6-klass med andra barn till diplomater och biståndsarbetare. En dag kontaktade klassläraren min mamma för att beklaga sig att den unge gossen hade frågat varför Sverige ger bort pengar samtidigt som vi tvingas låna. Idag är jag chef för folkpartiets biståndsstiftelse SILC och ställer fortfarande frågor.

Efter gymnasiet i Madrid och militärtjänst i Kristinehamn följt av studier i London och Lund och Madrid hamnade jag i den socialt eftersatta Stockholmsförorten Husby. Jag hade vid det här laget en liten son med minoritetsutseende och ett jobb på demokratiinstitutet IDEA. Jag arbetade med projekt i Mellanöstern och Ex-Jugoslavien.  

Motparternas engagemang gav mig känslan att även jag borde engagera mig för mitt eget samhälle. Bilden av förorten som avstjälpningsplats för passiviserade offer. Jag gick med i Folkpartiets lokalförening i Rinkeby-Kista, blev sedermera ordförande och ledamot i stadsdelsnämnden. Där har jag fattat flera av mitt livs viktigaste beslut.

Med min gruppledare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Burhan Yildiz


Engagemanget i det lokala och individuella människors situation är kärnan i vår socialliberalism. Innan jag gick vidare till SILC fick jag glädjen att jobba med integration på heltid, som ledare i tre år för den sociala dimensionen i Stockholms regionplan.

Med kollegorna på regionplanekontoret, besök vid Telefonplan.

SILC – Svenskt liberalt internationellt centrum – har givit stöd till kämpande liberaler och demokratiaktivister sedan nittiotalet. Min första omtumlande resa gick till Kuba, där förtrycket är kvävande även för den som är gäst. Jag har lärt känna framtidens Havel i Vitryssland, framtidens Walesa i Ryssland och framtidens Aung San Suu Kyi i Venezuela. Efter frihetens seger hyllas hjältarna – jag har förmånen att stödja dem under de svåra åren.

Valrörelse i Venezuela 2012, med Maria Corina Machado, nyckelperson för demokrati.


Min kärlek till den liberala rörelsen i Sverige är intakt, min inspiration är tusentals folkpartister som jag lärt känna, medlemmar och lokalpolitiker som har samma engagemang som jag för den enskilda människans frihet och utveckling.

Min kärlek till den liberala rörelsen (här personifierad av Maria Leissner) på bokmässan i Göteborg 2011


Jag tar med mig partiets och medlemmarnas engagemang när jag nu söker ditt förtroende att representera Folkpartiet i Europaparlamentet.

Politik

EU är byggt på värderingar - fred, frihet och demokrati.  Dessa är de värden vi ska verka för, både inom och utanför Unionen. Europa ska vara för alla.

För alla i världen: Demokrati och frihet måste vara det övergripande målet för biståndet till andra länder. Tack vare Folkpartiet rör sig Svensk biståndspolitik ditåt.  Europa ligger efter - det ska vi ändra på. Europa är byggt på värderingar och det ska märkas. EU ska vara en fyrbåk för frihet.

För våra grannar: EU har betytt mycket för demokratin i centrala och östra Europa. Vi ska fortsätta påverka våra grannar.  Just nu förhandlar EU om visumregler med Ryssland. Vår linje måste vara att dörren ska vara öppen för vanliga ryssar. Om de inte får träffa oss så är det Putin som bestämmer hur de ska uppfatta världen.

För Sverige:  Det är med EU:s budget som med biståndsbudgeten – det är viktigt hur stor den är, men lika viktigt vad resurserna används till. Regionalfonder, jordbruksstöd och utbildningssatsningar måste vara strategiska och transparenta. Utan bättre insyn är Svenskarnas EU-skepsis befogad.

Martin Ängeby - Ett Europa för alla

Kampanj

Följ kampanjen för Europa på facebook (länk).

Under hösten 2013 ska vi försöka träffa så många folkpartister som möjligt för att berätta om den långa färden till Europaparlamentet.

För information, kontakt eller bokningar, kontakta kampanjledare Johanna And (epost) eller Martin Ängeby (epost)

tisdag 20 augusti 2013

Ett Europa för alla!

Jag ställer upp för Folkpartiet Liberalerna i valet till Europaparlamentet.  Målet är ett Europa som är öppet för alla.

Ett Europa för alla i Sverige
Vi lever i ett land som är världsbäst på offentlig förvaltning.  Som Liberaler i Bryssel måste vi ställa höga krav på EU-administrationen. Utan bättre insyn kommer Svenskarnas EU-skepsis inte botas.

Ett Europa för alla Européer
Invandrade, Romer, och sexuella minoriteter diskrimineras och missaktas . Arbetet mot diskriminering av alla slag är livsviktigt. Europa är inte bara för män.

Ett Europa för alla i världen
EU är byggt på universella värden – frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Våra värderingar är viktigare än ekonomiska vinster. Detta ska vara tydligt i våra relationer till jordens fattiga och förtryckta.

Ett Europa för alla folkpartister
Folkpartigruppen i Bryssel är liten, men vår rörelse är stor ock stark. Folkpartisterna i Bryssel måste hålla kontakt med folkpartilandet och hålla vårt partiprogram som kvällslektyr och rättesnöre. Ingen parlamentariker är en ö.Mer om mig:
Jag föddes 1971 i Stockholm av Skånska föräldrar, och växte upp i Stockholm, Moskva, Hanoi, Madrid och London.

Jag är chef för Folkpartiets biståndsstiftelse Silc. Jag har arbetat internationellt med demokrati och mänskliga rättigheter sedan 1998.

Jag har tre barn och är gift med Kristine som jobbar på bokförlag.

Jag gick med i Folkpartiet 2004 för att engagera sig lokalt i Fp Rinkeby-Kista, där jag sen blev lokalföreningsordförande och ledamot i stadsdelsnämnden.

Jag är styrelseledamot i Folkpartiet i Bromma, i Liberala Kvinnor Stockholm, i Fp Stockholms stad och i Fp Stockholms län. Jag är också ersättare i Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Jag arbetar dagligen, nära och tillsammans med kämpande demokrater, ofta kvinnor, på Kuba, i Ryssland, Vitryssland, Venezuela och Egypten.

Mest stolt är jag för mitt engagemang i de lokala frågorna. Att rädda en människa från vräkning och hemlöshet i den sociala delegationen i Rinkeby-Kista är det bästa jag gjort som politiker.

Om ni vill veta mer om kampanjen, kolla facebooksidan https://www.facebook.com/MartinAngebyforEP