onsdag 21 april 2010

Efterfrågan ska styra hyrorna!

Ikväll beslutar Fp-Länsförbundet Stockholm om ny bostadspolitik. Det utsända utkastet är utmärkt. I huvuddrag talar programmet för egenmakt i boendet genom ombildning av till bostadsrätter i ytterstadens miljonprogramsområden, man är för ägarlägenheter, mot fastighetsskatt, och samtidigt värnande av hyresrätt som upplåtelseform.

På en punkt har dock tiden sprungit ifrån programmet. Det gäller hyressättning, och särskilt viljeyttring 5 som lyder Folkpartiet vill "inte ha marknadshyror och oskäliga hyreshöjningar".

I den förklarande texten innan beklagar man att "läget" inte har fått tillräckligt genomslag i prisbildningen. Vad man menar är att det är önskvärt att efterfrågan påverkar priset, så att den reglerade hyressättningen blir mer marknadslik. Och poängen med en mer marknadslik hyressättning är att den kapar köerna, ökar konsumentens valfrihet och egenmakt, ökar inflyttningen till billigare områden, som kan konkurrera på marknaden genom ett lägre pris, och uppmuntrar till nybyggande.

Valet 1994 var Fp Stockholm FÖR marknadshyror och enligt erfarna folkpartister som var med på den den bidrog detta till brakförlusten i valet. Det är viktigt att betona att tiderna förändras. Socialdemokratiska Malmö har kommit längst i sin efterfrågeanpassning av hyrorna och man är mycket nöjd med resultaten. Socialdemokratiska Sundbyberg ser som helt rimligt att efterfrågan ska styra hyressättningen i Stockholmsregionen. Hyresmarknadens parter - Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna - är överens om att låta efterfrågan påverka priset i långt högre utsträckning.

Det är synd om Folkpartiet liberalerna antar ett program där vi inte tydligt stödjer denna utveckling. I kvällens förbundsmöte kommer jag yrka

att meningarna "Vi säger nej till marknadshyror. Detta skulle idag innebära..." stryks till förmån för "Folkpartiet säger jag till en reglerad hyresmarknad. En avregliring skulle idag innebära..." (sidan fyra i programmet)

att punkten 5. "(folkpartiet vill) Inte ha marknadshyror och oskäliga hyreshöjningar" strykt till förmån för "(folkpartiet vill) ha en reglerad hyresmarknad, utan oskäliga hyreshöjningar, där efterfrågan är vägledande för priset. (sidan fem i programmet)

Hoppas ni som är Folkpartister i Stockholmsregionen vill stödja mina yrkanden från talarstolen!

Inga kommentarer: