lördag 27 februari 2010

Kristna socialdemokrater äter fetaostsnittar för de hemlösa


När man ska ta itu med hemlösheten får man inte vara knusslig.

Stockholms läns kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen släpper nu en rapport om de policier som finns kring hemlöshet, vräkningar och avhysning i länets kommuner. Rapporten bygger på en enkätundersökning och visar kranskommunernas beredskap för de människor som drabbas.

- Länen i Stockholm har urusel beredskap för att hantera hemlösheten, säger Anna-Lena Andrén som lett arbetet med rapporten. Man undrar ju om de exporterar hemlösa in till Stockholm stad?

Med anledning av denna rapport bjuder de in till pressbrunch i sina lokaler. Brunchen består av bland annat kapristoppad pastasallad, köttfärspaj med grillad paprika, fetaostsnittar med persilja och tunnbrödsrullar med renkött och pepparrotsröra.

Huruvida försäljare av Situation Stockholm är bjudna till detta digna bord framgår inte.

Skämt åsido, jag är säker på att socialdemokraterna är något viktigt på spåren. Stockholm har redan idag mångårig erfarenhet och rutiner för att jobba med hemlöshet, och våra ambitioner är höga. Så här står det i det politiska programmet för Fp i Stockholms stad:
  1. Tak-över-huvudet-garantin är en mycket viktig del av stadens stöd till hemlösa. Utbyggnad av boende med olika nivåer och typer av stöd behöver fortsätta. Det är viktigt att dessa sprids över staden så att inte all stödverksamhet koncentreras till ett geografiskt område.
  2. Försöks- och träningslägenheter bör planeras in när nya hus byggs. Dessa ska kunna placeras även i nya fastigheter med bostadsrätter och i radhus- och villaområden
  3. När någon är på väg att vräkas ska hyresvärden alltid vara skyldig att meddela socialtjänsten. Socialtjänsten ska finnas med vid vräkningstillfället för att kunna fånga upp personen innan det hinner gå så långt som en etablerad hemlöshet.
  4. Staden bör pröva den så kallade Housing first-modellen, som innebär att staden först ger hemlösa boende i kombination med att motivera dem att sluta sitt missbruk och ge stöd för att kunna få jobb eller studera.
  5. Ideella organisationer har en mycket viktig roll. Många känner obehag inför att träffa myndighetspersoner och aktiva i ideella organisationer bidrar med en särskild kraft genom sitt engagemang. Organisationer som får ekonomiskt stöd från staden ska granskas och utvärderas.
  6. Att barn rymmer eller kastas ut hemifrån är ett allvarligt problem. En kartläggning av barn och unga som rymmer eller kastas ut hemifrån bör göras återkommande.
Jag tycker samhället behöver göra mer för att ta hand om de verkliga olycksbarnen. I cynisk röstmaximering från vänster talar man mycket mer om högre nivåer i bidragssystem till dem som redan lever ett drägligt liv, än hur man som samhälle ska ta hand om de verkligt utsatta. Om friska människor ska ha sjuklön och vuxendagis, ja då finns inga resurser kvar till dem som vi behöver vara solidariska med.

Inga kommentarer: