tisdag 26 augusti 2008

FRA - en fråga om byråkrati

Få hemligheter finns längre att snappa upp genom att lyssna på radiovågor. En myndighet, försvarets radioanstalt, har därför spelat ut sin roll. I den bästa av världar skulle man informera sin huvudman om att man inte längre behövs, lägg ner verksamheten och sälj inventarierna. Eller öppna ett museum om verksamheten ligger i glesbyggd. Byråkratins inre logik är dock att man alltid anpassar sig för att få nya resurser och större ansvarsområden.

Med det inte sagt att att byråkratier inte ska vara innovativa, men det ställs höga krav på politiker att ta ställning till om det verkligen ligger i det allmännas intresse att nya verksamheter startas.

Inga kommentarer: